Αρχεία Ιστολογίου

ΜΙΚΡΟΣ ΣΕΡΙΦΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 1470 – Η επιστροφή ενός θρύλου των κόμικς!

MS 1470 COVER CT

Οι εκδοτικές εκπλήξεις που αφορούν σε κόμικς του παρελθόντος, και τα οποία βρίσκουν τον τρόπο να επιστρέφουν στο προσκήνιο δεκαετίες μετά την διακοπή κυκλοφορίας τους, συνεχίζονται με ακόμη μια. Ένα ιστορικό περιοδικό, που στο τελευταίο του τεύχος έφερε τον αύξοντα αριθμό 1469, κάτι που το κατατάσσει ανάμεσα στα μακροβιότερα όλων, είναι ξανά κοντά μας από αυτό το μήνα (και ευελπιστούμε κάθε μήνα εφ’ εξής). Ο λόγος για τον Μικρό Σερίφη, το κορυφαίο περιοδικό γουέστερν και αυτό που μας σύστησε την «θρυλική τετράδα».

MS 1470 BACK COVER CT

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την παρουσίαση

SKORPIO AND OTHER MAGAZINES FROM «RECORD EDITIONS» (Part 2)

In a previous note we summarize the contents and changes experienced by Skorpio magazine since its launch in 1974 until its demise in the mid 90s. This time we complete the picture reviewing other titles published by Record Editions.

gre-corto1

CORTO MALTES

    It was the second title that launched after Skorpio by Record Editions. The entire first issue (December 1974) and much of the second was dedicated to publishing  “The Ballad of the Salt Sea”,  the initial saga of the famous character of Hugo Pratt who gave name to the magazine. Among the most outstanding series of Corto Maltese counted “The Voortrekers” set in the time of the Boer War in South Africa, “The Cobra”, “Canada Joe”, “Lady Shadow” and “Press”, war stories told by a war correspondent, for the style of  “Ernie Pike”.

gre-corto2

The novelty or difference regarding Skorpio and Corto Maltese was offered reprints of old works Oesterheld and Hugo Pratt as “Sergeant Kirk” (created in 1953), “Ticonderoga” and the aforementioned “Ernie Pike”.

TIT – BITS

In its first version Tit-Bits was a magazine that was published from 1909-1957 and whose material was approximately preferably dedicated to serials (folletines) and adventure stories, but also included cartoons. Record Editions took that title for a new magazine whose first issue appeared in1975 and in its initial stage included the series “The Vikings”, “Reno Reagan”, “Jet Power”, short stories by Carlos Roume (extraordinary cartoonist horses) plus the contribution of the Italian series “The Master” and “The Aristocratics”. To this material was added the reissue of the adaptations from literary works made by the great master José Luis Salinas (Cisco Kid) in the forties.

gre-titbits

gre-titbit2

Among the series that were later published include “Man of Richmond”, “Nobody” drawn by Alberto Breccia, “Black Series” and “Timber Lee”, a western  written by Italian Mino Milani and drawings of Juan Arancio. Also reissued novels adaptations made by Bruno Premian-another pioneer of the comic in Argentina-released new versions of two popular comic “Bull Rochett” and the extraordinary “Watami”, originally written by Oesterheld and now scripted and drawn by Jorge Moliterni. Finally say that Tit- Bits was the only title (with Skorpio) Record Editions that lasted until the early nineties.

 PIF-PAF

gre-pif1gre-pif2   Another prestigious title of Argentina comics that appeared in 1939 and allowed to meet in our great American comic series. Disappeared in the mid-50s, he dusted Record Editions to baptize another of his journals which began publication in December 1975. This new Pif-Paf also gave great importance to the reissue of «classics» like “Ann and Dan” (the first cartoon with his own script Hugo Pratt), “Wheelling” (also from Pratt) and two works by Oesterheld and Alberto Breccia: “Sherlock Time” and “Mort Cinder”. Among the new series may be mentioned the police “Chinatown”, “Blond and Hook» and “Macho”.

GUNGA DIN

gre-gunga   It could be considered “Cinderella” Record Editions so little is promoting her remaining items in magazines. Besides there were published stories unit like “South of the Sun” by Jorge Moliterni and “Jingo” Italian material drawn by Ivo Pavone, an artist who came to Argentina along with Hugo Pratt and resided here for more than a decade. Gunga Din appeared in late 1980 and its slogan was “Adventures in Images”.

PLUS SKORPIO

Title which began publishing in 1981 and whose material (printed full color) predominated unit and also included stories illustrated stories. Juan Zanotto, Arturo Del Castillo, Alberto and Enrique Breccia, Lucho Olivera and Carlos Roume  were among the artists who contributed their work to this journal.

gre-plus

FENIX

Magazine appeared in 1988 which combined new material with reissues series already known in other Record Editions magazine as “Bandits”, “Gala”, “Comanchero”, “New York, year zero”, “Riff” and “Alvar Mayor”.

gre-fenix

gre-fenix2

 Αποκλειστικά για το Comics Trades 2012 – 2013

      Carlos R. Martinez

 February 2013

Άδεια Creative Commons
Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Μη εισαγόμενο.

SKORPIO AND OTHER MAGAZINES FROM EDITIONS “RECORD” (Part 1)

ARGENTINA COMICS ARTISTS COLLAGE 8.2

In the mid-seventies comic production in Argentina was nearly monopolized by Editorial Columba, the only one who had not only been able to overcome the crisis that hit the media in the sixties but was able to consolidate its market position. Columba magazines (D’Artaganan, Fantasy, The Tony and Interval) were characterized by very conservative scenarios, as well as numerous texts that are often not allowed the artists to demonstrate their full capacity. However had going for it with the talent of writer Robin Wood (real name, not a pseudonym) and his great creations as «Dennis Martin», «Nippur of Lagash», «Jackaroe» and many others.

CT-Scutti

     It is in these circumstances that Publisher (Editions) Record launches your line of magazines (comic books) that started in 1974 with Corto Maltese and Skorpio and continue later with Tit-Bits, Pif-Paf, Gunga Din and beyond Skorpio Plus and Phoenix. Leading the Editions Record was Alfredo Scutti, cartoonist who had worked in the late fifties in Totem magazine, published in Argentine by the Italian artist and writer Alvaro Zerboni, who at that time also edited a magazine of photo-novels.

      In the early seventies and safely using their contacts with Zerboni (who had already returned to Italy) Scutti successfully publishes several magazines of Italian erotic photo-novelas (photo stories) including «Killing». Subsequently -we do not know if Zerboni society or as his representative in Argentina- Scutti start editing your comic books, which were noted for their scripts bolder about sex and violence and fundamentally better graphic quality, product pay a better price and to give more space to the artists to do their jobs. Add that the material produced for the magazines of Record Publisher has published after by Eura Editoriale in Skorpio and Lanciostory mags, although we can not say whether it was the result of an agreement between equals or Record was merely a subsidiary of Eura.

    Another aspect that should be mention in the Record Editorial work is the way that highlighted the work of writer and artists through special sections, dissemination of the history of Argentina and cartoon world through columns written by writers Carlos Trillo and Guillermo Saccommano and rescue by the work of Jose Luis Salinas. To all this must be added the issue of several books, including those collected papers of the same Salinas, «Watami» Jorge Moliterni and a cartoon history of Argentina.

      Done this brief review will begin with the details of individual journals Editorial Record, whose cycle closed in 1996 due mainly to the country’s economic problems and competition from imported comic books, due to the then prevailing exchange rate, a mirage according to which Argentina’s currency to the dollar equivalent, a fiction that erupted in 2001 with a formidable crisis. But now, let’s talk about comics …

 CT1-Skorpio6

SKORPIO

    The first issue of the magazine Skorpio appeared in July 1974 and among its first series were counted «Corto Maltese» by Hugo Pratt, “The Cobra” by Ray Collins and Arturo del Castillo, “Black Soldier” a western drawn by Ernesto Garcia Seijas,» The sweet color of the stars” by Grassi and Lucho Olivera, «Precinct 56» a thriller of Collins and Angel Alberto Fernandez, «Henga» by Ray Collins and Juan Zanotto and «Killing», drawn by Garcia Seijas. “Killing”  take its name from one of the photo-story magazines published by Scutti, character soon change its name to … «Skorpio», initially on own scripts drawn by Oswal (Osvaldo Roberto Viola) and then for a long time by Ernesto Garcia Seijas. Always at the same initial period unit drawn cartoons were published among others by Leopoldo Durañona, Victor Hugo Arias, Solano López, Lucho Olivera and Jorge Moliterni. About «Henga» say that narrated the adventures of a Neolithic hunter was actually descended from an extraterrestrial civilization, adventures where there were always beautiful women drawn by Zanotto. Skorpio material was completed with the sections «These are the creators» with reviews of the various artists who collaborated in the magazine, «Mail cartoon world» with the concerns of readers and «The Comic Strip club» with news, biographies, comments and reviews by the writers Carlos Trillo and also Guillermo Saccomanno. Closing each issue covers reproduced an engraving of the artist Frederick Remington titled «Old West».

 CT2-Arias

  In a second step adds to its ranks Skorpio screenwriter Hector G. Oesterheld, who creates «Loco Sexton» a journalist of the Far West that draws Arturo del Castillo, «Nekrodamus» a story set in Renaissance Europe about a demon who seeks redemption by Horacio Lalia, and in December 1976 the second part of «The Eternauta» whose original version had made ​​Oesterheld and Solano Lopez in 1957. Other developments were «Hor, Daredevil» or “Hor, son of Henga «,» The Desert Scorpions» by Hugo Pratt, “Odysea 2000″ by Victor Hugo Arias and “Detectives’ Studio» a parody with art by Perez D’Elia. While Julio Cesar Medrano make military unit stories, especially aviation.

 CT3-Skorpiocharacter CT4-skorpiochar2

CT5-Skorpio21 CT7-logo CT-Skorpio31 CT12-Skorpioextra CT-Skorpio37 CT10-Skorpio55

    Subsequent to May 1977 the name of the magazine becomes Skorpio Great Color, precisely because each issue includes three color cartoons. This can be considered the beginning of the most brilliant period of the magazine, which lasted until the early eighties and included the addition of new series such as «Alvar Mayor» (Carlos Trillo and Enrique Breccia) set in the fifteenth century during the conquest of America, «The Professionals» (the historical setting is the Mexican Revolution) and scripted by Jorge Moliterni drawings, great artist who died prematurely in 1979, «Ace of Spades» (Barreiro and Juan Gimenez) about the crew of a B-17 during World War II, «The condemned» (Saccomanno-Mandrafina) reminiscent in some respects to Papillon, «I Cyborg» and “Red Planet» both of Alfredo Grassi-Lucho Olivera,  “Lord Jim” by Carlos Albiac and Horacio Lalia (a disciple of Alberto Breccia specialist in horror and Victorian England), «The pilgrim of the Stars» (Trillo-Enrique Breccia), «Derek» (Saccomanno-Mandrafina), «Little king» by García Seijas and September 1978 in the No. 55 of Skorpio presentation of «Barbara», a dash of Ricardo Barreiro illustrated by Juan Zanotto. «Barbara» is possibly the most beautiful women of the comic Argentina and here had to fight an alien civilization that had enslaved humans. One attraction of the series (besides the protagonist) was that many of his adventures passed the ruins of a devastated city and practically covered with water that was none other than … Buenos Aires.

CT14-SkorpioSuper

    For 1982/83 we see a decline in the quality of the magazine that loses color pages and is again Skorpio to dry. There is a predominance of the unit above the comic series, although in this case may be mentioned titles like «Mandy Riley», «Riff», «Gray Traveler» (by Alberto Breccia), «Gala», «New York Year Zero» and an unfortunate third version of «The Eternauta» written by Italian Alberto Ongaro and performed by a team of designers on some initial sketches by Solano Lopez. About the end of that decade Skorpio covers begin to imitate the aesthetics imposed by Fierro, comic book appeared in 1984, high impact among young audiences. Notwithstanding this decline continues, no characters emerge as relevant and by 1991 the highlights were the work of artist Enrique Alcatena, whose boundless imagination illustrated scripts of «Crossing the labyrinth» or «Mobile fortress».

CT16-Skorpio1990 CT17-Comicclub CT18-TRAVELGREY CT19-Alcatena CT20-redplanet CT21-REMINGTON CT22-Detective

      According to the website «Historieteca» Skorpio last number was 235 in January 1996. In September 1998 there was an attempted revival lasted only two numbers: 280 and 281. Novelty was published in the form of a color insert, chapters premiere of «Nippur de Lagash» classic series Editorial Columba, who by that time was also way to extinction. We close this summary of the nearly 25 years of Skorpio adding that the magazine had supplements under various titles, such as the Golden Book, Extra and Super Skorpio, which were published in some of the series already mentioned and others as «The Adventurers»,»Avrak»,»Across Oceania”, “Foreign Legion”, “Slot Barr” and “Cimarron”.

 Αποκλειστικά για το Comics Trades 2012 – 2013

                                                        Carlos R. Martinez

                                                           February 2013

Άδεια Creative Commons
Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Μη εισαγόμενο.

Ινδιάνικη δοκιμασία

Οι ιδιαιτερότητες και ο εντελώς διαφορετικός κώδικας τιμής των ερυθρόδερμων, έτσι όπως αποτυπώθηκαν στο χαρτί στα κόμικς σενάρια που διαβάσαμε, παρουσίαζαν ανέκαθεν μεγάλο ενδιαφέρον για τον αναγνώστη. Είδαμε σκιτσαρισμένες πολλές από αυτές τις ξεχωριστές στιγμές, όπου κάποιοι εκ των λευκών πρωταγωνιστών ή απλά ινδιάνοι μεταξύ τους, κλήθηκαν να υπερασπιστούν τον λόγο τους και όχι μόνον, ενάντια στους αντιπάλους. Θανάσιμες μονομαχίες, όπου ο ένας εκ των δύο αντιπάλων συνήθως έχανε τη ζωή του. Οι δοκιμασίες αυτές διέφεραν από φυλή σε φυλή και είχαν για σήμα – κατατεθέν, την φαντασία τών  δημιουργών τους, είτε αυτοί ήταν οι πραγματικοί κανόνες των φυλών είτε προϊόν αυτών που έγραφαν τα σενάρια, για να γίνουν κόμικς.

Σήμερα θα δούμε μια από αυτές τις θανάσιμες μονομαχίες, η οποία ήταν κοινή για δύο διαφορετικούς κόμικς χαρακτήρες. Έχουμε δηλαδή μια δοκιμασία που επιλέχθηκε από διαφορετικούς δημιουργούς, για να αποτυπωθεί στο χαρτί και να αποτελέσει τμήμα τών ιστοριών που αφηγήθηκαν. Δεν το συναντάμε συχνά κάτι τέτοιο. Ασχέτως ποιου προηγήθηκε χρονικά η ιδέα, εμείς θα δούμε και θα συγκρίνουμε τις πολλές ομοιότητες μεταξύ τους.

Ανήκουν, όπως ήδη βλέπετε, σε Ιταλικά γουέστερν κόμικς, που διαβάσαμε και στην χώρα μας.  Η πρώτη, είναι αυτή του Aurelio Galleppini και αφορά στον διάσημο χαρακτήρα τού Tex Willer, όπως μας ήρθε στην Ελλάδα σαν ΡΟΚ, από τις εκδόσεις Νέος Παρνασσός, το 1969. Τα καρέ που επιλέξαμε είναι από το 19ο τεύχος (μεγάλο σχήμα), με τίτλο «Το πιστόλι δικάζει».  Αφορούν όμως σε έναν άλλο ήρωα, τον «Ασημόκαρδο», σχεδιασμένο από τον  Loredano Ugolini, που διαβάζαμε στις τελευταίες σελίδες του περιοδικού. Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε, ο «Ασημόκαρδος» μονομαχεί με τον αντίπαλό του  σε μια πλατφόρμα, η οποία βρίσκεται σε ένα σχετικά μεγάλο ύψος από το έδαφος. Η ίδια ακριβώς δοκιμασία επιλέχθηκε και για τον Ζαγκόρ, στην ιστορία του “Contro Super Mike”, που μπορεί να μην κυκλοφόρησε ποτέ στη χώρα μας, όμως το Time Bandits την μετέφρασε για σας, πέρσι το καλοκαίρι. Στο σκίτσο της ιστορίας εκείνης, ο μεγάλος Gallieno Ferri.

———

Η πρώτη εκδοχή, με τον «Ασημόκαρδο», όπου οι αντίπαλοι έχουν δεμένα τα πόδια με ένα σχοινί, για να μη σκοτωθούν όταν πέσουν, πρέπει να είναι βασισμένη στην τελετουργία ενηλικίωσης στο Βανουάτου, όπου οι υποψήφιοι προς ενηλικίωση ανεβαίνουν σε έναν αυτοσχέδιο πύργο, με τα πόδια τους δεμένα με κληματίδες, και πηδάνε, προσπαθώντας να φτάσουν όσο πιο κοντά στο έδαφος (ει δυνατόν να το αγγίξουν με τους ώμους τους) χωρίς να σκοτωθούν.


(Προέλευση φωτογραφίας: wikipedia. Φωτογράφος: Paul Stein. Άδεια χρήσης εδώ.)

Βάλτε και «Vanuatu Land Diving» στη google, αν έχετε γερά νεύρα και θέλετε να δείτε και βίντεο.

Τη δοκιμασία αυτή αναγκάστηκε να υποστεί και ο Μίκυ Μάους, στην ιστορία το μυστικό τού πράσινου κόλπου (Μίκυ Μάους 7071 και Κλασικά Ντίσνεϋ 35, 95 και 156).

Θα σας έχουμε κι άλλες, παρόμοιες συγκρίσεις καρέ, στη φετινή ανανεωμένη μας αρθρογραφία.

Θα βρείτε παρόμοιο υλικό έρευνας εδώ.

«Ο Ασημόκαρδος» του Loredano Ugolini

Παλιός κι αυτός ο κόμικς – γρίφος, που κρατάει από τα τέλη της δεκαετίας του`60. Τότε(1969), που οι εκδόσεις Νέος Παρνασσός προχωρούσαν στην κυκλοφορία ενός περιοδικού(αρχικά σε μορφή τόμου), το οποίο αρκετοί από εσάς ίσως να γνωρίζουν σαν ΡΟΚ. Πρόκειται, ουσιαστικά, για την πρώτη εν Ελλάδι εμφάνιση του Ιταλού σταρ Tex Willer, δια χειρός Aurelio Galleppini και σενάρια Gian luigi Bonelli. Σε κάθε τεύχος ΡΟΚ υπήρχε και ένας ακόμη ήρωας, οι ιστορίες του οποίου δημοσιεύονταν σε συνέχειες, σε 5-8 σελίδες την κάθε φορά (μήνα). Ονομάζονταν «Ασημόκαρδος» και η ιστορία, που δημοσιεύτηκε, ήταν ο «Καμινίτο Κίντ».

Το σκίτσο τού χαρακτήρα ήταν φανερά από την Ιταλική σχολή, αλλά επειδή εκείνα τα χρόνια οι Αργεντίνοι είχαν αρχίσει να δουλεύουν στην βιομηχανία κόμικς των γειτόνων μας, ήταν δύσκολο πολύ να εντοπιστεί ο δημιουργός του. Μια επιπρόσθετη δυσκολία έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στοιχεία εικόνας στο διαδίκτυο, ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε και να βρίσκουμε εύκολα απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα. Κάτι σαν βάση δεδομένων, δηλαδή. Έτσι, ο Κρίτωνας, που ανέλαβε την ταυτοποίηση του καρέ που του έστειλα, είχε πολύ δύσκολο έργο.

Παρ` όλα αυτά όμως, βρήκε την λύση, και σας την παρουσιάζουμε σ` αυτό το άρθρο. Ο δημιουργός του δικού μας «Ασημόκαρδου» ήταν ο Ιταλός Loredano Ugolini. Είχε ξεκινήσει το`48, σχεδιάζοντας τζάκετ για νεαρούς, στην εταιρεία Salani. Δέκα χρόνια μετά, ο επίσης σχεδιαστής Erio Nicolo, του πρότεινε να δοκιμάσει την τύχη του και στα κόμικς. Έτσι, για λογαριασμό της εκδοτικής Albi, θα δημιουργήσει τον χαρακτήρα γουέστερν “Rocky Rider”, που έγινε από τους πλέον δημοφιλείς στους αναγνώστες τής εποχής. Ακολούθησε ο “Billy Bis”, που εμφανίζονταν στο  Intrépido και αργότερα στο Billy Bis Super. Τα σενάρια ήταν του Antonio Mancuso, ο οποίος τον βοήθησε και στον ιδιωτικό ντετέκτιβ  “Cristal”, που δημοσιεύονταν στο περιοδικό Monello. Ανάμεσα στις δημιουργίες του Ugolini συγκαταλέγονται και οι “Tony Gagliardo” (σενάριο Mancuso), “Rox” (σενάριο Raffaelle d’Argenzio), αλλά και φυσικά ο «Ασημόκαρδος» ή «Coeur d’ Argent». Ένας χαρακτήρας τού οποίου οι περιπέτειες δεν μπήκαν σε ξεχωριστό περιοδικό, αλλά στο Γαλλικό Robin des Bois, το οποίο μας έχει απασχολήσει και παλιότερα, αφού εκεί βρήκαμε δημοσιευμένους κι άλλους ήρωες από τα δικά μας κόμικς. Μάλιστα, στο 59ο τεύχος του, ο συντάκτης μας εντόπισε μια ιστορία του «Ασημόκαρδου».

Η λίστα των ιστοριών του, που δημοσιεύτηκαν στο Γαλλικό περιοδικό, αλλά και η βινιέτα τής ταυτοποίησης, βρίσκονται στον πιο κάτω σύνδεσμο.

http://www.comicbd.fr/Ple-COEUR-D-Argent,Robin-des-Bois.html

Αν σας φαίνεται περίεργο, πώς τα σκίτσα και ο χαρακτήρας τού δημιουργού έφτασαν στην Γαλλία, να σας θυμίσω ότι μέχρι και το`65 περίπου, πολλοί συμπατριώτες του και συνάδελφοι αναζητούσαν πρόσθετα εισοδήματα είτε στον Γαλλική κολοσσό Imperia είτε στην Αγγλική IPC (Fleetway).

Όπως ανέφερα και πιο πάνω, το κείμενο και η επίλυση του συγκεκριμένου γρίφου, που μόλις διαβάσατε, ήταν αποτέλεσμα μιας συνεργασίας μεταξύ των συντακτών του Comics Trades, αλλά το τελικό αποτέλεσμα, έχει την σφραγίδα του Κρίτωνα! Αν θέλετε να σας απαντήσουμε και στους δικούς σας γρίφους, ή ζητάτε στοιχεία παρόμοιας έρευνας, μπορείτε να επισκεφθείτε την νέα μας κατηγορία και να υποβάλετε το ερώτημά σας για ανάρτηση. Οι συντάκτες και οι αναγνώστες τού Comics Trades θα ψάξουν και, πού ξέρετε, η απάντηση μπορεί να βρεθεί!

Η κατηγορία ονομάζεται ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ! Δοκιμάστε λοιπόν την τύχη σας, άφοβα!

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αναρτώνται στην κατηγορία… ΒΡΕΘΗΚΑΝ!

Όλα τα άρθρα αυτού του τύπου θα τα βρείτε στην κατηγορία Ήρωες & Δημιουργοί.

Αρέσει σε %d bloggers: