Αρχεία Ιστολογίου

ΙΤΑΛΙΚΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΚΟΜΙΚΣ – ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ & ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

Ακόμη μια τετράδα εξωφύλλων της Ιταλικής έκδοσης του Collana Western, σε σύγκριση πάντα με τα εξώφυλλα του «Μπλέκ» της τελευταίας χρονιάς κυκλοφορίας του με μικρό σχήμα, έτσι όπως τα επέλεξε ο εκδότης κ. Ανεμοδουράς. Αυτή εδώ είναι η τελευταία τέτοια σειρά εξωφύλλων, που κλείνει το πρώτο μέρος της αναφοράς μας. Θα επιστρέψουμε με ακόμη περισσότερα σύντομα. Ελπίζουμε να σας βρήκε ικανοποιημένους αυτή η έρευνα κια να σας έδωσε απαντήσεις στα ερωτήματα σχετικά με την προέλευση των εξωφύλλων εκείνης της νοσταλγικής, τελευταίας χρονιάς του μικρού «Μπλέκ», για τους φίλους «Μπλεκάκι»!  Όλα τα εξώφυλλα συγκεντρωτικά, μπορείτε να τα βρίσκετε στην υπό – κατηγορία «ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ«.

http://wp.me/PKxow-1QC

ΙΤΑΛΙΚΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΚΟΜΙΚΣ – ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Πέμπτο τμήμα της παρουσίασης των κοινών εξωφύλλων, των τευχών του «Μπλέκ» και του «Μεγάλου Μπλέκ», σε σχέση με το Ιταλικό περιοδικό Collana Western, που δημοσίευε κυρίως τις περιπέτειες του Ρίνγκο, αλλά και του Κίτ(γιού του Τέξ). Να πούμε σε όσους από εσάς δεν διαβάσατε τα προηγούμενα άρθρα μας, αφιερωμένα σε αυτά τα κοινά εξώφυλλα, ότι εμφανίστηκαν στην Ελληνική έκδοση των τευχών της σειράς 270 – 341, του μικρού σχήματος «Μπλέκ» του κ. Ανεμοδουρά, αλλά και στα 2 τελευταία χρόνια έκδοσης του «Μεγάλου Μπλέκ». Σήμερα, ακόμη τέσσερα ακόμη εξώφυλλα, σας περιμένουν στην υπό – κατηγορία μας «ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ».

http://wp.me/PKxow-1QC

ΙΤΑΛΙΚΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΚΟΜΙΚΣ – ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Τέταρτο τμήμα της παρουσίασης των κοινών εξωφύλλων, των τευχών του «Μπλέκ» και του «Μεγάλου Μπλέκ», σε σχέση με το Ιταλικό περιοδικό Collana Western, που δημοσίευε κυρίως τις περιπέτειες του Ρίνγκο, αλλά και του Κίτ(γιού του Τέξ). Να πούμε σε όσους από εσάς δεν διαβάσατε τα προηγούμενα άρθρα μας, αφιερωμένα σε αυτά τα κοινά εξώφυλλα, ότι εμφανίστηκαν στην Ελληνική έκδοση των τευχών της σειράς 270 – 341, του μικρού σχήματος «Μπλέκ» του κ. Ανεμοδουρά, αλλά και στα 2 τελευταία χρόνια έκδοσης του «Μεγάλου Μπλέκ». Σήμερα, ακόμη τέσσερα ακόμη εξώφυλλα, σας περιμένουν στην υπό – κατηγορία μας «ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ».

http://wp.me/PKxow-1QC

ΙΤΑΛΙΚΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΚΟΜΙΚΣ – ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Συνεχίζουμε για τρίτη συνεχόμενη μέρα, με τα κοινά εξώφυλλα των τευχών του «Μπλέκ» από την μια και της έκδοσης του Ιταλικού «σπιτιού» του «Ρίνγκο», του Collana Wester απ` την άλλη, έτσι όπως εμφανίστηκαν στην Ελληνική έκδοση των τευχών της σειράς 270 – 341, του μικρού σχήματος «Μπλέκ» του κ. Ανεμοδουρά. Σήμερα, ακόμη τέσσερα ακόμη εξώφυλλα, αλλά από την έκδοση του Μεγάλου Μπλέκ αυτή τη φορά, σας περιμένουν στην υπό – κατηγορία μας «ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ».

http://wp.me/PKxow-1QC

ΙΤΑΛΙΚΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΚΟΜΙΚΣ – ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Συνεχίζουμε με τα κοινά εξώφυλλα των τευχών του «Μπλέκ» από την μια και της έκδοσης του Ιταλικού «σπιτιού» του «Ρίνγκο», του Collana Wester απ` την άλλη, έτσι όπως εμφανίστηκαν στην Ελληνική έκδοση των τευχών της σειράς 270 – 341, του μικρού σχήματος «Μπλέκ» του κ. Ανεμοδουρά. Σήμερα, ακόμη τέσσερα τέτοια εξώφυλλα, σας περιμένουν πιο κάτω.

Θυμίζω ότι όλα τα εξώφυλλα αυτά, μαζί με τα σχετικού χαρακτήρα άρθρα, μπορείτε να τα βρίσκετε συγκεντρωτικά στην υπό – κατηγορία «ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ».

http://wp.me/PKxow-1QC

Αρέσει σε %d bloggers: