Category Archives: Εκδόσεις Δωδώνη

Επιχείρησις: “Μαργαριτάρια„

Ελπίζοντας να σας άρεσε το άρθρο για τα στραβά και ανάποδα τού Κυριάκου Ντελόπουλου, σας παρουσιάζω τη συνέχειά αυτού τού βιβλίου, το Επιχείρησις: “Μαργαριτάρια„ όπου ο συγγραφέας συνεχίζει να παρουσιάζει τα διάφορα ευτράπελα, που έχει συλλέξει.

Το βιβλίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Δωδώνη». Δεν αναφέρει ημερομηνία εκδόσεως, αλλά διάφορα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία αναφέρουν ως έτος κυκλοφορίας το 1990 ή 1991. Όπως λέει ο συγγραφέας του, το βιβλίο αφιερώνεται σ’ όλους εκείνους που το έγραψαν για μένα.

Όπως και στο προηγούμενο βιβλίο, θ’ ακολουθήσουμε τη δομή τού βιβλίου, παρουσιάζοντας τυχαία δείγματα από κάθε ενότητα.

Τα αρχικά στη ζωή μας

Α.Ε.Π.Π.Ι.
Α.Ε.Τ.Α.
Α.Δ.Α.Π.Π.

Οι εφημερίδες και τα περιοδικά

Τα θεάματα

Ο Ελληνικός κινηματογράφος και άλλα επίσης κινηματογραφικά

Το θέατρο σκιών…

…το σκιώδες νεοελληνικό θέατρο

Διάφοροι τίτλοι από ελληνικά θεατρικά έργα χωρίς αξιώσεις, όπως:

ΚΑΙ Η ΓΑΤΑ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΤΡΙΣΕΓΓΟΝΑ, ΑΛΛΑ ΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΜΑΖΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ…
Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΕΝ ΤΡΩΕΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ

αλλά και πολλοί τίτλοι θεατρικών έργων που γυρίστηκαν ταινίες, που σήμερα θεωρούνται κλασικές, οπότε προχωράμε στην επόμενη ενότητα.

Ποικίλα νεοελληνικά κείμενα

Επιστολές

Για πρώτη φορά στην ζωή μου σαν οδηγού τρομοκρατήθηκα: ποδηλάτες, κάρρα, πεζοί, π ρ ό β α τ α χωρίς κανένα φ ω ς, πρόσθιο ή οπίσθιο, βρισκόταν σε οποιοδήποτε μέρος τού δρόμου…

Ανακοινώσεις και «ξέναι δημοσιεύσεις»

Ανακοινώ ο υπογεγραμμένος μαναροφύλαξ Γ. Α. Β. προς τους αξιοτίμους κατοίκους Αραχόβης τούς χρησιμοποιούντας τόν τράγον μου, φυλής Ζαάνεν, δι’ αναπαραγωγήν τών αιγών των, ότι το αντίτιμον εκάστης πρώτης επιβάσεως τού τράγου καθώρισα το ποσόν τών 60 δρχ. προς αντιμετώπισιν τών δαπανών διατροφής και περιποιήσεως αυτού.

Εις περίπτωσιν μη συλλήψεως τής αιγός η επίβαση θα επαναλαμβάνεται δ ω ρ ε ά ν. Το ποσόν τούτο θα πρέπει να προκαταβάλεται.

Αν τελικώς η αίγα δεν συλλάβη, θα επιστρέφεται το καταβαλλόμενον τοιούτου δικαίωμα.

Λόγοι

Έχω την πεποίθησιν ότι το νομοσχέδιον το οποίον υποβάλλω δεν αντίκειται προς τα διατάξεις τού Συντάγματος, διότι εάν είχον εναντίαν ιδέαν, με όλην την πεποίθησιν την οποίαν έχω ότι το συμφέρον τού στρατού επιβάλλει ίνα ληφθή μέτρον τι, δεν ήθελον υποβάλλει το νομοσχέδιον το οποίον η Κυβέρνησις θέλει υποβάλει εις την κρίσιν τής Βουλής.

Ποιήματα

Ο ΣΠΟΥΤΝΙΚ

Ρουκέτες από χαλύβδινα Μασούρια
ερευνούν το αχανές
πέρνουν φωτογραφίες
με φωτογραφικές μηχανές.

Μαθητικά κείμενα

Ο Ιουστινιανός ήταν ένας νομοθέτης ο οποίος εξέδιδε νεαράς.

Λίγα γλωσσικά και κάποια σχολικά βιβλία…

Ο μεν άρης έλαφος έχει κέρατα, η δε θύλη…

Μερικά ακόμη…

– τοπείο με μαρούλια και βολβοειδή λουλούδια: αποφύσεις σε μια καφετιά και επίπεδη γη.

– ατμόσφαιρα προ-εικονική

Λίγα προφορικά ολισθήματα

Στη σελήνη που είναι αυτοί οι α σ τ ρ ο ν ά π τ ε ς, θα φυσάει πολλά μ π ο χ ώ ρ.

Βιβλία

Η διαφήμιση είναι σπουδαίο πράγμα

Ελληνοαμερικανικά

Μια βόλτα στα εστιατόρια

Η Α.Μ. η νεοελληνική επιγραφή

Οι ανεπίσημες επιγραφές…

…κε η επήσημες επειγραφαίς

Ονομα – Επάγγελμα: Μια σχέση

Ποικίλα

Επίλογος


Έκδοση Ελληνικού γραμματοσήμου. Ομοιάζει κατά σύμπτωσιν με τη γνωστή φωτογραφία τού Joe Rosenthal, με το γνωστό Αμερικανικό γραμματόσημο τού Victor S. Mc Closkey, και το γνωστό Μνημείο τών Πεζοναυτών τού Felix De Weldon. Έργο αγνώστου καλλιτέχνου ο οποίος όμως πρέπει να πιστωθή με την φαεινή ιδέα να ανεβάσει το ναυτικό στα όρη…

Α υ λ α ί α

Αρέσει σε %d bloggers: