Το λιβάδι με τους μαργαρίτες

Ήτοι ρήσεις τερπναί και εμμέσως ωφέλιμοι, ενδελεχώς ερανισθείσαι, χάριν τού απανταχού φιλοπροόδου, φιλοσκώμονος, φιλογλώσσου, αλλά & ρηξικελεύθου Ελληνισμού.

Σίγουρα θα έχετε δει κάποια κείμενα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο με λίστες από διάφορα εξωφρενικά μαθητικά ή άλλα κείμενα. Πολλά από αυτά προέρχονται από ένα μικρό βιβλιαράκι, 109 μόλις σελίδων, που κυκλοφόρησε γύρω στο 1964 από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Πρόκειται για το λιβάδι με τους μαργαρίτες τού Αθανασίου Φωτιάδη, λογίου, όπως αναφέρεται στο εξώφυλλο.

Μαργαρίτες (αρσενικό) είναι, βεβαίως, τα μαργαριτάρια, στην καθαρεύουσα, και όχι οι μαργαρίτες (θηλυκό), τα λουλούδια. Το ότι οι συγκεκριμένοι μαργαρίτες φυτρώνουν σε λιβάδια δίνει και το στίγμα αυτού του βιβλίου: κείμενα που έχουν ως αποτέλεσμα την κακοποίηση, την παραμόρφωση ή την περιφρόνηση της κοινής λογικής και της γλώσσας.

Ο συγγραφέας άρχισε να μαζεύει τέτοιο υλικό το 1940, όταν διάβασε σε σοβαρή αθηναϊκή εφημερίδα περί δράσεως περιπόλων εις την Νομανσλάνδην, όπου με τον όρο αυτό απεδίδετο o αγγλικός όρος “no man’s land”.

Το βιβλίο χωρίζεται σε 9 ενότητες και ένα επίμετρο, αφιερωμένο στον Μπάμπη Άννινο. Θα παραθέσουμε ένα τυχαίο δείγμα από κάθε ενότητα.

Προσοχή, Ελληνικά!ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάποια από τα κείμενα, που ακολουθούν, είναι (ή νομίζουν ότι είναι) γραμμένα στην καθαρεύουσα, την οποία ίσως να χρειαστεί να ξεσκονίσετε!

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ

Έχει ωραίαν καρατομήν.

Εγώ είδα σωτηρία με τα λουτρά τής Ικαρίας. Είναι πολύ ραδιούργα.

Παρευρέθησαν πολλοί επίσημοι εις τα εγκαίνια της περιτομής.

Επιβήτωρ λεωφορείου.

Σε φιλώ με εντριβήν τής καρδίας.

ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Ο Λυκούργος εικάζεται ότι ήτο μυθικόν πρόσωπον το οποίον έζησε κατά τον 8ον αιώνα.

Σκοπός τού Σόλωνος ήτο η ελάττωσις τών ευγενών και η αύξησις των πτωχών.

Ο λαός αποτελείται από παθητικούς και ενεργητικούς πολίτας.

Η ιθαγένεια είναι ο βιασμός τού προσώπου προς το κράτος.

Εις τας εξετάσεις θα λάβουν χώραν φοιτηταί παρελθόντων και φοιτήτριαι παρελθουσών ετών.

Η φυματίωση είναι μία φοβερή αρρώστεια και υιός αυτής ο Κωχ.

ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Η δε βουλή θα μετετρέπετο από νόθου εις γνησίαν.

Η άρνησις, Μεγαλειότατε, της παραδόσεως της πόλεως εις τον Ιμπραήμ, ήταν μία επανάληψις του Μολών Λαβέ, ήταν μία επανάληψις του Όχι.

Όσοι παρ’ εμού οφθώσι και των οργάνων μου εργολαβούντες άρρενες μετά θηλέων θέλουσι ραβδισθή ανελλιπώς εν τω Κρατητηρίω.

Απαγορεύεται μεθαύριον Πέμπτην εορτήν τού Αγ. Νικολάου να τεθώσιν εις τα εξ ων συνετέθησαν.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

Πωλείται παπαγάλος εις τιμήν ευκαιρίας αντί δραχ. 150, λόγω αναχωρήσεως – Ομιλεί την ελληνικήν και γερμανικήν.

Ευρέθη θήλυς όνος χρώματος μπεζ. Ο απωλέσας να την ζητήση από το τηλέφωνον 111-012.

ΝΕΑ, ηλικίας 30 ετών, διαθέτουσα 140 λίρας, ζητεί σύζυγον με οιονδήποτε επάγγελμα. Προτιμάται όμως ο παντοπώλης.

ΕΛΥΘΗ κατ’ ευχήν το ζήτημα του γάμου τής Κας Ελπινίκης Χ, οδός Αγίου Δ. 63. Ουδεμία πρότασις συνεπώς, θα λαμβάνεται υπ’ όψιν.

ΕΝΑΣ ΔΑΙΜΟΝΙΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ

Η ενότητα αυτή ασχολείται με τα έργα τού συγγραφέα Δ. Παπαγιαννάκου, αυτοτιτλοφορουμένου «εθνικού ποιητού τής Ελλάδος», τον οποίον ο Φωτιάδης αποκαλεί δαιμόνιο, ενθυμούμενος μια αναφορά που διάβασε σε μια εφημερίδα για τον Σαίξπηρ: του δαιμονίου συγγραφέως Σαίξπηρ.

Είναι ένα από τα πιο αδύναμα μέρη τού βιβλίου. Ας αναφέρουμε, όμως, κάτι και από εδώ:

Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΜΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΝΣΘΕΝΟΥΡΓΟΝ ΒΟΜΒΑΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ.

1. Το Κοντάκιον

Ήχος πλ. δ’.

Τη πανθαυμάστω κ’ ισχυρά βόμβα τα θούρια, ως λυτρωθείσα τών δεινών ευχαριστήρια, αναπέμπω σοι πάσα η οικουμένη.

Αλλ’ ως έχουσα εισέτι τον πανδιχασμόν και εις τούτον φέρε τον κατευνασμόν. Ίνα κράζω σοι: Χαίρε βόμβα πανίσχυρη.

ΠΟΙΗΤΙΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΙ

Άλλο ένα αδύναμο μέρος. Ας παρουσιάσουμε μόνο ένα μικρό ποίημα, που είναι γεμάτο παραπομπές, λες και πρόκειται για πανεπιστημιακό σύγγραμμα:

Ποιος σαν εμέ έχει μοκαμπό(1), σε ποια φαβέλλα(2)
μεσ’ στους καμπόκλος(3), μέσα στο σερτάο(4);
Την πασ’ αυγή, πρώτος τού καναλιού
τους μπαρκουέιρος Ίντιος(5) χαιρετάω…
Μα, έφερα από τη Μάγη(6), τού Ρίο τη Γιοσιβάρα(7)
χίλια κρουζέιρο(8) αγορασμένη,
τη Νίνια δε λος Πέινες — ντόπια φάρα —
δεκάξη χρόνων, σα διαμάντι μαύρο…

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Τέτοιο μηχάνημα υπάρχει στα νοσοκομεία για τις παθήσεις τών πνευμόνων. Ασφαλώς όμως δεν μιλάτε σοβαρά, όταν μου γράφετε ότι θέλετε μηχανήματα για να κάνετε βαθειές αναπνοές, γιατί βαρυέστε εσείς ν’ αναπνέετε.

Και τώρα περνούν εκείνοι που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα!

Η βασιλική πομπή πλησιάζει, προχωρεί, προχωρεί εν είδει… πομπής!

Κατά πληροφορίας μας Σας ευχόμεθα καλήν πρόοδον επί των υποθέσεών σας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

ΦΕΡΕΤΡΟΠΟΙΕΙΟΝ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ. Σπ. Μακροπόδης.

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΝ Ο ΥΙΟΣ ΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ ΒΟΘΡΩΝ «Η ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ»

ΣΙΝΕ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ
ΑΠΟΨΕ
Ο ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΚΑΙ
ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΗΣ ΓΚΡΕΥΣ ΚΕΛΛΥ
Κατάλληλον

ΠΑΡΑΔΟΞΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΕΠΕΣΕ ΘΥΜΑ ΠΟΡΤΟΦΟΛΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΜΗΝ.

Ύστερα από 32 ετών συμβίωσιν.
ΕΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΥΣΗ ΤΟ ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ.

Ο Αντ. Λεμονίδης, ετών 56, εκ Σερρών, ιδιωτ. Υπάλληλος, ενώ ίστατο καπνίζων προ του παραθύρου του, αιφνιδίως κατέπεσεν εξ αυτού από ύψους 6 μέτρων και ετραυματίσθη ελαφρώς εις τους πόδας. Ως εξηκριβώθη, ούτος, εις μίαν στιγμήν αφηρημάδας, αντί να πετάξη το τσιγάρον του από το παράθυρον, ερρίφθη ο ίδιος.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΟΜΠΟΝΙΣΤΑΙ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΣΥΝΑΥΛΙΑΝ

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΠΑΜΠΗ ΑΝΝΙΝΟ

Οι κάτοικοι των Αθηνών διαιρούνται εις μικροκηπουρούς, εις πρώην αμαξηλάτας και εις πλουσίους ομογενείς.

Ελάμβανε το κλειδοκύμβαλον ανά χείρας και το έκρουεν.
(Για όσους δεν το ξέρουν, κλειδοκύμβαλο είναι το… πιάνο!)

Περιεπάτει σύννους εις τον κήπον, έχων τας χείρας συμπεπλεγμένας όπισθεν, και αναγινώσκων την εφημερίδα του!

Ο πέλεκυς τής λαιμητόμου καταπεσών εχώρισε την κεφαλήν από του κορμού˙ η δε πληγή υπήρξε θανατηφόρος.

Ο αστυνόμος ανακαλύψας 35 υπόπτους και αέργους, απέπεμψε της πόλεως εις τα εξ ων συνετέθησαν.

Επίσης θα καταδιωχθούν οι μαχαιροποιοί και πάντες όσοι διατηρούν εντός τής πόλεως κέρατα.

Από τις εκδόσεις Γρηγόρη εκδόθηκε και δεύτερος τόμος από τη συλλογή τού Φωτιάδη, με τίτλο το περιβόλι με τους μαργαρίτες. Πιο πρόσφατα, οι εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα εξέδωσαν τρίτο τόμο, με τίτλο ο μπαχτσές με τους μαργαρίτες, επιμελημένη από το Χρήστο Φωτιάδη, γιο τού Αθανασίου Φωτιάδη.

Γύρω στα τέλη τής δεκαετίας τού 1960, μία φαρμακευτική εταιρεία είχε την εκπληκτική ιδέα να κυκλοφορήσει διαφημιστικά φυλλάδια σε γιατρούς, στα οποία δημοσίευε, σε συνέχειες, αποσπάσματα από το βιβλίο, εικονογραφημένα από ένα γνωστό γελοιογράφο, που δεν μπορώ να θυμηθώ αν ήταν ο ΚΥΡ, ο Μητρόπουλος ή ο Σκουλάς. Αυτό που θυμάμαι είναι η εικονογράφηση για το «περιεπάτει σύννους εις τον κήπον», όπου έδειχνε έναν τύπο με ένα κλαδί περασμένο στην πλάτη του, στην άλλη άκρη του οποίου είχε κρεμάσει μια εφημερίδα, ώστε να μπορεί να την διαβάζει «με τας χείρας συμπεπλεγμένας όπισθεν»!

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18/4/2012: Τα διαφημιστικά φυλλάδια βρέθηκαν! Είναι εικονογραφημένα από τον Ηλία Σκουλά και παρουσιάζονται εδώ.

Στοιχεία για τον Αθανάσιο Φωτιάδη μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Δείτε και τους δικούς μας μαργαρίτες, στη νέα μας κατηγορία
CT BLOOPERS.

About Kriton

I reversed the polarity of the neutron flow...

Posted on 11 Απριλίου 2012, in Books, Comics Trades, CT Exclusive, Άρθρα Μελών, Αποκλειστικότητες, Βιβλίο, Διάφορα, Εργασίες Μελών, Εκτός Κόμικς, Εκδόσεις Γρηγόρη, Παρουσίαση: Βιβλία, Συνεργασίες Μελών, Members Articles and tagged . Bookmark the permalink. 6 Σχόλια.

 1. Καταπληκτικό βιβλίο – πολύ καλή παρουσίαση!

  Το χιούμορ του είναι διαχρονικό και αξεπέραστο!

  Μέσα στα καλύτερα που έχω διαβάσει ποτέ! Αγγίζει το ύφος του Μπορίς Βιάν, που επίσης εκτιμώ αφάνταστα σαν συγγραφέα. Ανήκει πιστεύω σε κείνα τα βιβλία που είτε σε κερδίζουν με τις ιδιαιτερότητες τους απ` την αρχή, είτε τα απορρίπτεις. Προσωπικά το θεωρώ σαν μια σειρά κείμενα, που ανατρέχεις όταν νοιώθεις ότι κάτι δεν σε καλύπτει στο σήμερα, κι αυτό του δίνει ακόμη πιο γοητευτικά στοιχεία, όπως άλλωστε και η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο!

  Κρίτωνα, ήταν πολύ μεγάλη η σημερινή έκπληξη!

  Τα συγχαρητήρια μου, για τις θύμησες που μου έφερες στο νου!

  Μου αρέσει!

 2. Κλασσικός Κρίτων.
  Γλωσσολογικές εκπλήξεις και ενδιαφέρουσες πληροφορίες επί παντός επί στητού (για
  πράγματα που δεν θα υποτπευόμασταν ιδίως).

  Αλλά τα χωρία από τα κείμενα!
  Κάποια δείχνουν υπερβολικά επίκαιρα και κάποια ελληνική κωμωδία της χρυσής εποχής.

  Τα ξαναδιαβάζεις μόνο και μόνο για να συνειδητοποιήσεις πλήρως τι ειπώθηκε (για να θυμώσεις με τα χάλια του σήμερα και να γελάσεις με τα ευγυολογήματα του χθες).

  Πολύ καλό.

  Μου αρέσει!

  • Πράγματι. Κάποια από αυτά που αναφέρονται στα αποσπάσματα, που τότε φαντάζαν εξωφρενικά, σήμερα τα διαβάζουμε ως συνηθισμένα συμβάντα στις ειδήσεις. 😦

   Μου αρέσει!

  • Βασίλη, είμαι της άποψης ότι η παρουσίαση η σημερινή του Κρίτωνα, ήταν απλά καταπληκτική! Έχει το μαγικό άγγιγμα τελικά, για να κάνει τις αναρτήσεις του ποιοτικότατες και ελκυστικές πέρα για πέρα! Είναι η θεματολογία σίγουρα, αλλά κι ο τρόπος που χειρίζεται το λόγο. Εμπειρία γαρ!

   Μου αρέσει!

 3. Υπέροχο άρθρο. Ότι ακριβώς χρειαζόμασταν.
  Ευχαριστούμε Κρίτωνα.

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρέσει σε %d bloggers: